Devasa Çözümler

Syarat Penghantaran dan Pemulangan

PERKARA 1-PIHAK-PIHAK

penjual
Tajuk komersial: Devasa Media-Yusuf ATAK
Alamat: Yeni Watera kejiranan Miralay Naz Hospital Bey Street 178/1 06170 Yenimahalle / ANKARA
Telefon : 0 542 425 82 80
Alamat e-mel penjual : info@devasamedia.com
Pusat Panggilan Media Raksasa: 0 542 425 82 80

penerima
Nama pertama-nama akhir :
Alamat :
Telefon :
e-mel:

PERKARA 2-PENGHANTARAN BARANGAN DAN CARA PENGHANTARAN

Kontrak ini telah mula berkuat kuasa dengan diluluskan oleh pembeli dalam persekitaran elektronik dan dipenuhi dengan menyampaikan barangan / perkhidmatan yang dibeli oleh pembeli dari penjual kepada pembeli. Barang / Perkhidmatan akan dihantar ke alamat yang ditentukan oleh pembeli dalam borang pesanan dan dalam perjanjian ini dan kepada orang / orang yang diberi kuasa yang ditentukan.

PERKARA 3-KOS DAN PRESTASI PENGHANTARAN

Sekiranya tidak ada peruntukan yang bertentangan, kos PENGHANTARAN barang adalah milik pembeli. Sekiranya penjual telah menyatakan di laman web bahawa bayaran penghantaran akan ditanggung olehnya, kos penghantaran akan menjadi milik penjual. Penghantaran barangan dibuat jika stok Penjual tersedia dan dalam masa yang dipersetujui selepas pembayaran dibayar. Penjual menyampaikan barangan / perkhidmatan dalam tempoh yang dinyatakan dalam kontrak dari perintah Barang / Perkhidmatan oleh pembeli, dengan syarat pemenuhan barang / perkhidmatan tertakluk kepada perintah itu menjadi mustahil. Dibayar dibayar barangan / yuran perkhidmatan oleh pembeli untuk apa-apa sebab atau jika pembayaran dibatalkan dalam rekod bank, penjual disifatkan sebagai dibebaskan daripada kewajipan penghantaran barangan / perkhidmatan.

Pembeli bertanggungjawab untuk kos penghantaran untuk pembatalan pesanan yang dibuat oleh pembeli selepas barangan dihantar oleh penjual atau dihantar melalui pos, tetapi sebelum ia diterima oleh pembeli.

PERKARA 4-HAK PENGELUARAN

Pembeli boleh memulangkan barangan / perkhidmatan yang dibeli dengan menggunakan hak pengeluaran dalam tempoh 14 (empat belas) hari dari tarikh penghantaran tanpa menanggung apa-apa liabiliti sivil atau jenayah dan tanpa memberi apa-apa sebab.Pemberitahuan hak pengeluaran dan pemberitahuan lain yang berkaitan dengan kontrak akan dihantar melalui saluran komunikasi yang dimiliki oleh penjual dan/atau ditunjukkan di laman web. OLEH KERANA Devasa Media BUKAN PIHAK DALAM KONTRAK JUALAN JARAK JAUH INI, HAK PENGELUARAN TIDAK BOLEH DIGUNAKAN TERHADAP DP ATAU BAYARAN BALIK TIDAK BOLEH DIMINTA DARI Devasa Media. Untuk melaksanakan hak pengeluaran, adalah perlu untuk memberitahu penjual dalam tempoh tersebut mengikut peruntukan undang-undang dan pilihan untuk menggunakan hak pengeluaran di laman web. Jika hak pengeluaran dilaksanakan: a) pembeli menghantar barangan kembali kepada penjual dalam tempoh 10 (sepuluh) hari dari tarikh menggunakan hak pengeluaran. B) kotak barang yang akan dikembalikan dalam ruang lingkup hak pengeluaran, pembungkusan, jika ada, aksesori standard, jika ada, dan produk lain yang diberikan bersama dengan barang juga mesti dikembalikan sepenuhnya dan tidak rosak. Kos barangan akan dikembalikan kepada pembeli seperti yang dibayar dalam tempoh 14 (empat belas) hari selepas pelaksanaan hak pengeluaran. Semasa barang dikembalikan kepada penjual, invois asal yang diserahkan kepada pembeli semasa penghantaran barang juga mesti dikembalikan oleh pembeli.

Selagi pembeli menghantar barang yang akan dikembalikan kepada penjual dengan syarikat kargo kontrak penjual yang dinyatakan dalam Borang pra-pemberitahuan, harga kargo pengembalian adalah milik penjual. Sekiranya penjual menghantar barang yang akan dikembalikan oleh pembeli dengan syarikat kargo selain syarikat kargo kontrak yang dinyatakan dalam Borang pra-pemberitahuan, penjual tidak bertanggungjawab atas bayaran kargo pengembalian dan kerosakan yang akan ditanggung oleh barang semasa proses kargo.

PERKARA 5-KES-KES DI MANA HAK PENGELUARAN TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN

Hak pengeluaran tidak boleh digunakan dalam kes berikut: A) kontrak untuk barangan atau perkhidmatan yang harganya berbeza-beza bergantung kepada turun naik dalam pasaran kewangan dan tidak berada di bawah kawalan penjual (produk dalam kategori perhiasan, emas dan Perak) b) Kontrak untuk penghantaran barangan yang disediakan dengan jelas mengikut kehendak pengguna atau keperluan peribadi, tidak sesuai untuk penghantaran balik secara semula jadi dan berada dalam bahaya kemerosotan pesat atau mungkin akan tamat tempoh c) barang yang elemen pelindungnya, seperti pembungkusan, pita, meterai, pakej, telah dibuka selepas penghantaran; dalam kontrak untuk penghantaran mereka yang pulangannya tidak sesuai untuk kesihatan dan kebersihan d) dalam kontrak untuk barangan yang dicampur dengan produk lain selepas penghantaran dan tidak boleh dipisahkan secara semula jadi e) dalam kontrak untuk buku, rakaman audio atau video, program perisian dan bahan habis pakai komputer yang dibentangkan oleh pengguna dalam persekitaran material, dengan syarat elemen perlindungan seperti pembungkusan, pita, meterai, pakej telah dibuka f) Surat khabar selain daripada yang, dalam kontrak untuk penghantaran majalah berkala seperti majalah g) dalam kontrak untuk penginapan, pengangkutan barang, Penyewaan Kereta, bekalan makanan dan minuman dan penilaian masa lapang yang dibuat untuk tujuan hiburan atau rekreasi yang mesti dibuat pada tarikh atau tempoh tertentu h) dalam kontrak untuk pelaksanaan perkhidmatan pertaruhan dan loteri i) sebelum tamatnya hak penarikan balik hak untuk membeli barang-barang dan perkhidmatan, i) dalam kontrak untuk perkhidmatan yang telah mula dilaksanakan dengan kelulusan pengguna) dalam kontrak untuk perkhidmatan yang dilakukan serta-merta dalam persekitaran elektronik dan barangan tidak ketara yang dihantar serta-merta kepada pengguna dan barangan / perkhidmatan tertakluk kepada kontrak yang berada di luar skop permohonan peraturan kontrak Jarak (penghantaran tetap penjual dan makanan, minuman atau barangan pengguna harian lain yang dihantar ke kediaman pembeli dengan perjalanan, penginapan, katering, perkhidmatan dalam bidang seperti sektor hiburan) jika ia terdiri daripada jenis barangan / Perkhidmatan, hak pengeluaran tidak akan digunakan kerana ketidakupayaan untuk memohon peruntukan kontrak jarak Dekri kepada hubungan undang-undang antara pembeli dan Penjual. Syarat pembatalan dan bayaran balik barangan/perkhidmatan yang ditawarkan untuk dijual dalam kategori Percutian adalah tertakluk kepada amalan dan peraturan penjual.

PERKARA 6-MULA BERKUAT KUASA

Perjanjian ini yang terdiri daripada 6 (enam) artikel telah disimpulkan dan mula berkuat kuasa dengan dibaca oleh pihak-pihak dan diluluskan secara elektronik oleh pembeli pada 10/07/2017.

Proses Penyelesaian

Bagaimana Kita Bekerja?

Rujukan Kami

Syarat Penghantaran dan Pemulangan