Devasa Çözümler

Kontrak Jualan Jarak Jauh

PERKARA 1-PIHAK-PIHAK

penjual
Tajuk komersial: Devasa Media-Yusuf ATAK
Alamat: Yeni Abatera kejiranan Miralay Naz Hospital Bey Street 06170 Yenimahalle / ANKARA
Telefon : 0 542 425 82 80
Alamat e-mel penjual : info@devasamedia.com
Pusat Panggilan Media Raksasa: 0 542 425 82 80

penerima
Nama pertama-nama akhir :
Alamat :
Telefon :
e-mel:

Perkara 2-perkara dan skop perjanjian

Kontrak jualan jarak jauh ini ("kontrak") telah diatur mengikut undang-undang No. 6502 mengenai Perlindungan Pengguna dan peraturan mengenai kontrak jarak jauh. Pihak-pihak dalam perjanjian ini menerima dan mengisytiharkan bahawa mereka mengetahui dan memahami kewajipan dan tanggungjawab mereka yang timbul daripada undang-undang Perlindungan Pengguna dan peraturan kontrak Jarak Jauh No. 6502 berdasarkan perjanjian ini. Subjek perjanjian ini; Pembeli, dimiliki oleh Devasa Media-Yusuf ATAK ("Devasa Media") [www.devasamedia.com ] mewujudkan penentuan hak dan kewajipan pihak-pihak mengikut peruntukan undang-undang Perlindungan Pengguna No. 6502 dan peraturan mengenai kontrak jarak jauh berhubung dengan penjualan dan penghantaran barangan/ perkhidmatan dengan kualiti yang dinyatakan dalam kontrak, yang penjual memerintahkan secara elektronik untuk pembelian barangan / perkhidmatan dari laman web domain ("laman web"). Kesimpulan perjanjian ini tidak akan menghalang pemenuhan peruntukan Perjanjian Keahlian laman web bahawa pihak-pihak telah membuat kesimpulan secara berasingan dengan Devasa Media, dan pihak-pihak mengakui dan mengisytiharkan bahawa Devasa Media bukan pihak dalam apa jua cara untuk penjualan barangan/perkhidmatan tertakluk kepada perjanjian ini, dan bahawa pihak-pihak tidak mempunyai tanggungjawab dan komitmen untuk memenuhi kewajipan mereka di bawah perjanjian.

PERKARA 3-KUALITI ASAS DAN HARGA BARANGAN DAN PERKHIDMATAN TERTAKLUK KEPADA KONTRAK (TERMASUK VAT)

Harga dan janji yang diumumkan adalah sah sehingga kemas kini dibuat dan diubah. Harga yang diumumkan untuk tempoh masa adalah sah sehingga akhir tempoh yang ditetapkan.

Syarat penghantaran:

HARGA PRODUK YANG DIMAKSUDKAN DIKUMPULKAN DARI PEMBELI OLEH Devasa Media BAGI PIHAK PENJUAL DALAM SKOP SISTEM PERLINDUNGAN GAJI. MEMBAYAR MEMBAYAR HARGA BARANGAN KEPADA MEDIA GERGASI, PEMBELI AKAN DIANGGAP TELAH MEMBAYAR HARGA PRODUK KEPADA PENJUAL.

PERKARA 4-PENGISYTIHARAN DAN KOMITMEN PEMBELI

Pembeli mengisytiharkan bahawa dia telah membaca dan mempunyai maklumat mengenai kualiti asas barangan / perkhidmatan yang tertakluk kepada kontrak, harga jualan dan kaedah pembayaran, serta maklumat awal yang dimuat naik oleh penjual mengenai kos penghantaran dan penghantaran yang terkandung di laman web, dan telah memberikan pengesahan yang diperlukan dalam bentuk elektronik. Pembeli, dalam kapasiti mereka sebagai pengguna, boleh mengemukakan permintaan dan aduan mereka kepada maklumat hubungan penjual yang disenaraikan di atas dan/atau melalui saluran yang disediakan oleh Laman web. Dengan mengesahkan perjanjian ini dan Borang Maklumat awal secara elektronik, pembeli mengesahkan bahawa dia telah memperoleh maklumat yang tepat dan lengkap mengenai alamat yang mesti diberikan kepada pembeli oleh penjual sebelum membuat kontrak jarak jauh, ciri asas barang/ perkhidmatan yang dipesan, harga barang / perkhidmatan, termasuk cukai, gaji dan penghantaran, dan harga penghantaran. Tanpa memeriksa barang / Perkhidmatan pembeli yang tertakluk kepada kontrak sebelum menerima penghantaran; pembungkusan yang musnah, pecah, koyak, dll. sekiranya menerima barang / perkhidmatan yang rosak dan rosak dari syarikat kargo, tanggungjawab itu sepenuhnya dimiliki olehnya. Barang / perkhidmatan yang diterima oleh pembeli daripada pegawai syarikat kargo hendaklah disifatkan sebagai tidak rosak dan utuh. Selepas penghantaran, tanggungjawab barangan / perkhidmatan dan ganti rugi adalah milik pembeli. Sekiranya bank atau institusi kewangan tidak membayar kos barang /perkhidmatan kepada penjual kerana penggunaan kad kredit pembeli yang tidak adil atau tidak sah oleh orang yang tidak dibenarkan dengan cara yang bukan disebabkan oleh kesalahan pembeli setelah Penghantaran Barang /Perkhidmatan, pembeli wajib mengembalikan barang/perkhidmatan kepada penjual dalam masa 3 (tiga) hari, dengan syarat barang tersebut telah dihantar kepadanya. Dalam kes ini, kos penghantaran adalah milik pembeli.

PERKARA 5-PENGISYTIHARAN DAN KOMITMEN PENJUAL

Penjual bertanggungjawab untuk menyampaikan barangan / perkhidmatan tertakluk kepada kontrak kepada pembeli mengikut undang-undang Pengguna, bunyi, lengkap, mengikut kelayakan yang dinyatakan dalam perintah itu, dan dengan dokumen jaminan dan manual pengguna, jika ada. Sekiranya penjual tidak dapat menghantar barang/perkhidmatan yang tertakluk kepada kontrak dalam had masa kerana force majeure atau keadaan luar biasa yang menghalang pengangkutan, dia wajib memberitahu pembeli dalam masa 3 (tiga) hari dari tarikh dia mengetahui keadaan tersebut. Sekiranya barang / perkhidmatan yang tertakluk kepada kontrak akan dihantar kepada orang selain pembeli, penjual tidak boleh bertanggungjawab atas kegagalan orang yang akan dihantar untuk menerima penghantaran.

PERKARA 6-PENYELESAIAN PERTIKAIAN

Dalam pelaksanaan Perjanjian Jualan jarak jauh ini, Jawatankuasa Timbang Tara pengguna dan Mahkamah Pengguna di tempat pembeli membeli barangan atau perkhidmatan dan tempat dia tinggal diberi kuasa sehingga nilai yang diumumkan oleh Kementerian Kastam dan perdagangan. Ke-68 undang-undang Perlindungan Pengguna No. 6502. Perkara 1. jawatankuasa timbang tara pengguna Daerah / Wilayah diberi kuasa untuk permintaan pengguna mengikut had bawah dan atas yang dinyatakan dalam perenggan.

PERKARA 7-HARGA BARANGAN / PERKHIDMATAN

Harga jualan awal atau jangka masa produk termasuk dalam borang pesanan, tetapi harga yang tersedia dalam surat maklumat yang dihantar pada akhir pesanan dan invois yang dihantar kepada pelanggan bersama dengan produk. Diskaun, kupon, yuran penghantaran dan aplikasi lain yang dibuat oleh penjual atau Devasa Media ditunjukkan dalam harga jualan.

PERKARA 8-KEADAAN LALAI DAN AKIBAT UNDANG-UNDANGNYA

Jika pembeli gagal membayar transaksi yang dibuat dengan kad kredit, Pemegang Kad akan membayar faedah dalam rangka perjanjian kad kredit yang dibuat dengan bank itu sendiri dan akan bertanggungjawab kepada bank. Dalam kes ini, bank yang berkenaan boleh menggunakan remedi undang-undang; ia boleh mengenakan bayaran kepada pembeli untuk kos dan yuran proksi yang akan timbul, dan dalam apa jua keadaan, jika pembeli gagal membayar hutangnya, pembeli akan bertanggungjawab atas kerosakan dan kerugian yang dialami oleh penjual disebabkan oleh kelewatan prestasi hutang pembeli.

Perkara 9-perjanjian pemberitahuan dan bukti

Semua jenis surat-menyurat yang akan dibuat antara pihak-pihak mengenai Keputusan perjanjian ini akan dibuat melalui e-mel, kecuali untuk kes-kes mandatori yang disenaraikan dalam undang-undang. Pembeli, dalam pertikaian yang mungkin timbul daripada perjanjian ini, buku rasmi dan rekod komersial penjual dan Devasa Media, serta maklumat elektronik dan rekod komputer yang disimpan dalam pangkalan data, pelayan mereka, akan menjadi bukti yang mengikat, muktamad dan eksklusif, perkara 193 Kanun Tatacara Sivil. menerima, mengisytiharkan dan berjanji bahawa ia adalah dalam sifat kontrak bukti dalam erti kata artikelnya.

PERKARA 10-KEMASUKAN BERKUAT KUASA

perjanjian ini yang terdiri daripada 10 (sepuluh) artikel telah disimpulkan dan mula berkuatkuasa dengan dibaca oleh pihak-pihak dan diluluskan secara elektronik oleh pembeli pada 10/07/2017.

Proses Penyelesaian

Bagaimana Kita Bekerja?

Rujukan Kami

Kontrak Jualan Jarak Jauh